Verlofformulier

De leerplichtwet kent de volgende regels omtrent het aanvragen van verlof:
Regels verlofaanvraag
 

Verlofaanvraag