Over ons

Basisschool de Bron is gestart in augustus 1987. Vanaf september 2010 zijn wij gehuisvest in kindcentrum Boschkens. Naast onze school is in dit gebouw ook Kinderopvangorganisatie Humankind (voorheen Humanitas) gevestigd met een kinderdagverblijf, peuteropvang en een voor- en naschoolse opvang.

Leerlingpopulatie

De leerlingen van de Bron komen voornamelijk uit de wijken Boschkens-Oost, Hoge Wal, Groote Akkers, Tilburg-Zuid (waaronder de nieuwbouwwijken Willems Buiten en Zuiderpark). Omdat wij dicht tegen de gemeentegrens zijn gesitueerd woont 72% (april 2019) van onze leerlingen in Goirle en 28% in Tilburg.
Onze leerlingen zijn een afspiegeling van de samenleving. Wij zien ook veranderingen in de populatie (zoals meer divers opleidingsniveau van ouders, stijgend aantal scheidingen, meer zij-instromers (leerlingen die tussentijds bewust overstappen van andere scholen), meer andersgelovigen dan rooms-katholiek en meer diversiteit in onze populatie). Dit maakt dat onze leerlingen een andere onderwijs- en ondersteuningsbehoefte hebben dan enkele jaren geleden. En dat we dus ons aanbod en de wijze waarop we het onderwijs aanbieden moeten aanpassen aan onze populatie.

Levensbeschouwelijke identiteit

We zijn van oorsprong een katholieke school. We besteden daarom aandacht aan vieringen als Pasen en Kerstmis. Onze levensbeschouwelijke identiteit is onderdeel van actief burgerschap. Daar hoort echter meer bij dan het katholieke geloof. Daarom zijn alle culturen en geloven bij ons welkom. We leveren een bijdrage aan de algemene godsdienstige ontwikkeling van kinderen door stil te staan bij diverse elementen uit verschillende geloven en maatschappelijke tradities.

De omgeving

De school staat in de wijk De Boschkens, een relatief nieuwe wijk in Goirle. Een veilige wijk met weinig criminaliteit. Wij kennen korte lijntjes met de wijk- en jeugdagenten wanneer dit nodig is.

Brabants Verkeersveiligheidslabel

In de praktijk van alledag noemen we dit ook wel BVL. Al jaren prijkt dit label op de Bron, want we zijn erin geslaagd om ons verkeersonderwijs meer op de praktijk af te stemmen. Op deze manier proberen we ons onderwijs nog betekenisvoller voor kinderen te maken. Naast de theorielessen vanuit de verkeerkrantjes van Veilig Verkeer Nederland, nemen we dan ook deel aan enkele verkeersprojecten in de diverse leerjaren. Deelname aan het theorie- en praktijkexamen mag natuurlijk niet ontbreken op de Bron. We proberen ouders alert te maken op een verkeersveilige schoolomgeving en bevragen ouders hiernaar. Daarnaast participeert de Bron in een bovenschoolse werkgroep, waarin ook o.a. gemeente Goirle en de Provincie bij aansluiten.
 

Het onderwijs

Wij bieden op de Bron onderwijs op maat dat aansluit op het niveau en de behoefte van de leerling door middel van betekenisvol en bewegend onderwijs. Daarin vinden wij samenwerken en eigenaarschap belangrijk. Een uitgebreide toelichting kunt u lezen in ons schoolplan 2019-2023.

Net als iedere school in Nederland bieden wij uw kind(eren) dat onderwijs aan, dat bijdraagt aan het behalen van de zgn. kerndoelen die het ministerie heeft vastgesteld. Daarbij wil de Bron zoveel mogelijk onderwijs op maat bieden en doet dat door vier speerpunten de komende jaren centraal te zetten. Deze speerpunten krijgen ieder jaar steeds meer invulling.

Speerpunt: Onderwijs anders inrichten

 • Kwalitatief goed onderwijs
 • Thematisch onderwijs
 • Groepsdoorbrekend werken
 • Betekenisvol onderwijs

Speerpunt: Samenwerken

 • Samenwerken tussen kinderen
 • Samenwerken met collega’s

Speerpunt: Eigenaarschap

 • We stellen samen met de kinderen kinddoelen op
 • Ouder-kindgesprekken: wij praten met en niet over de kinderen
 • We begeleiden het proces (coaching, inzicht geven) en focussen minder op resultaat.
 • We helpen kinderen bij het ontwikkelen van autonomie en zelfstandigheid.

Speerpunt: Bewegen

 • Meer bewegen
 • Bewegend leren