Verlofformulier

Verlofformulier

De leerplichtwet kent de volgende regels omtrent het aanvragen van verlof:
Regels verlofaanvraag
 

Verlofaanvraag

Via dit formulier kunt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)