Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

In het schooljaar 2021-2022 zijn de kinderen op de volgende dagen vrij van school:

Studiedag                 woensdag 6 oktober 2021
Herfstvakantie          maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Studiedag                 donderdag 11 november 2021
Studiedag                 maandag 6 december 2021
Kerstvakantie           maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Carnavalsvakantie   maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Studiedag                 maandag 7 maart 2022
​Studiedag                 vrijdag 18 maart 2022
2e Paasdag              maandag 18 april 2022
Koningsdag              woensdag 27 april 2022 (valt in meivakantie)
Meivakantie              maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart               donderdag 26 mei 2022
Dag na Helmelvaart  vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag         maandag 6 juni 2022
Studiedag                 vrijdag 17 juni 2022
Studiedag                 dinsdag 12 juli 2022
Zomervakantie         maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022
 

Verlofaanvraag

Via dit formulier kunt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)