Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad basisschool de Bron

Wat is dat, een medezeggenschapsraad (afgekort MR)?

Het woord zegt het al: meezeggen, dus meepraten, advies geven of instemmen met allerlei zaken die het onderwijs betreffen. Binnen de MR werken ouders en teamleden samen om het beleid van de school gestalte te geven. Daarbij komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals het bespreken van het vakantierooster, de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar en het wel of niet aanpassen van de schooltijden.

De vergaderingen van de MR zijn (deels) openbaar en de data worden via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (afgekort GMR)

Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders.

Mark Simons, vader van Luuk (groep 5) en Noud (groep 1/2), is namens de Bron lid van de GMR. 

Hoe is de MR samengesteld?

Een MR moet uit evenveel ouderleden als personeelsleden bestaan. Voor de Bron geldt dat er 2 ouders en 2 leerkrachten zitting hebben in de MR. De leerkrachten stellen zich binnen het team verkiesbaar. De ouderleden worden door de ouders gekozen.   
                                     
In schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit de volgende leden:
Oudergeleding:
vacature
Patrick de Regter, vader van Nina (Groep 1/2)
Teamgeleding:
Kris van Riel (leerkracht groep 7),
Marleen van Gerven (leerkracht groep 8)
Adviserend lid:
Corinne Aerts (directeur) is adviserend lid.

Vragen?

Hebt u vragen voor de MR? U kunt ons mailen op MR.debron@edu-ley.nl.
In de school hangen ook twee ideeënbussen. Heeft u een opmerking of een goed idee, stop uw voorstel dan in deze bus. Of gebruik onderstaand formulier.

Notulen

Notulen 15 november 2021
Notulen 3 februari 2022
Notulen 30 maart 2022
Notulen 23 mei 2022
Notueln 6 juli 2022

Ideeƫnbus MR

Met dit formulier kunt u vragen en wensen aan de MR doorgeven