Beleid & Protocollen

Beleid & Protocollen

Op deze pagina vindt u de beleidsdocumenten en protocollen waarmee op de Bron gewerkt wordt. Wanneer u hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via info@debron-goirle.nl of via telefoonnummer 013 – 534 68 18.

Algemeen

Schoolgids 2023-2024
Schoolplan 2019-2023

Schoolondersteuningsprofiel
Koersplan Edu-Ley

Onderwijs

Ondersteuning binnen de groep
Beleid kleuterverlenging
Beleid doubleren

Ondersteuning (zorg)

Dyslexieprotocol
Anti-pest-protocol
Stappenplan meldcode
Protocol medisch handelen
Verzuimbeleid leerlingen
Scheidingsprotocol

Overig

Beleid weersomstandigheden
Klachtenregeling
Gedragscode