Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Hier vindt u alle nieuwsbrieven die wij iedere twee weken versturen.
Kopij voor de nieuwsbrieven kunt u aanleveren via info@debron-goirle.nl.

Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief 4, 2 oktober 2020
Nieuwsbrief 3, 18 september 2020
Nieuwsbrief 2, 4 september 2020
Nieuwsbrief 1, 21 augustus 2020